Skautowy wschód słońca - minizlot

"Mam szczerą wolę, całym życiem służyć Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu"...

 

W dniach 31.VII-1.VIII w związku z obchodzoną w tym roku rocznicą 100-lecia powstania skautingu odbył się minizlot hufca połączony z odnowieniem Przyrzeczenia Harcerskiego. Minizlot odbywał się na Bazie Harcerskiej „Orle Gniazdo” w Opartowie. Uczestniczyli w nim harcerze i instruktorzy z drużyn harcerskich z naszego hufca (z Grajewa, Moniek, Rajgrodu i Rudy) oraz reprezentacja z Hufca Olecka i uczestnicy kończącego się właśnie obozu (z Czarnej Białostockiej i Białegostoku).
W dniu 31 lipca w ramach przygotowań do mającej nastąpić następnego dnia uroczystości odnowienia Przyrzeczenia Harcerskiego uczestnicy zlotu wzięli udział w bloku zajęć programowych, na który złożyły się:
+ nauka piosenki okolicznościowej „JŚJP”,
+ „barwny skauting” - kolorowanie logo JŚJP, WOSM i WAGGGS,
+ dyskusja Prawo i Przyrzeczenie w różnych krajach – podobieństwa i różnice.
Następnie odbyły się uroczyste obrzędowe ognisko harcerskie i msza święta. Już w nocy w ramach wieczoru filmowego uczestnicy obejrzeli: film poświęcony 100-leciu skautingu, film o Baden Powellu i przygodowy film "Czarne Stopy".
W drugim dniu zlotu z samego rana wszyscy harcerze i instruktorzy udali się do na Górę Zamkową do Rajgrodu, gdzie o godz. 8.00 rano - dokładnie w 100 rocznicę rozpoczęcia pierwszego obozu skautowego przez B-P na wyspie Brownsea - odnowili Przyrzeczenie Harcerskie. Po powrocie na bazę odbył się jeszcze drużynowy turniej wiedzy skautowej, w którym zwyciężyła 4 RDH "Ora et labora".
W sumie w minizlocie uczestniczyło prawie 150 osób, z których każdy otrzymał pamiątkowy znaczek.
Pomimo 100 lat, które minęły staramy się być nadal wierni słowom Roberta Baden Powella, które pozostawił w liście pożegnalnym: "Starajcie się zostawić świat lepszym, niż go zastaliście".Pliki do ściągnięcia:
Galeria: